Truy cập nội dung luôn
Đồng chí Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025