Lương Tài sau hơn một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế.

10/10/2017 08:35 Số lượt xem: 364

Có thể khẳng định sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020.  Lương Tài đã có những bước tiến khá vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đưa diện mạo của làng quê thuần nông  vững bước đi lên.

 

(Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đi kiểm tra sản xuất vụ xuân 2017)  

            Kết quả đó là do sự vào cuộc quyết liệt của Huyện uỷ- HĐND và UBND huyện,  đã phát động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra thế và lực mới, khuyến khích, động viên cán bộ, nhân dân  hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng quê hương. Các phong trào thi đua, “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”;  “Thanh niên lập nghiệp”; phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo... gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã thu hút các ngành, các giới, các lứa tuổi hăng hái tham gia với nhiều giải pháp khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng của địa phương. 

(Cánh đồng trồng Cà rốt ở vùng đát bãi Xã Trung Kênh) .

                 Để tạo động lực cho phát triển, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện,  Lương Tài đã bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết, cùng với đó là tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư, kết hợp với phát huy nội lực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đặc thù, điều kiện của địa phương, huyện đã xác định kinh tế nông nghiệp là ngành mũi nhọn, trong đó tập trung chỉ đạo tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, nâng tỷ lệ quay vòng đất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác,  mặc dù diện tích gieo cấy lúa liên tục giảm, nhưng năng suất lúa luôn đạt cao, dao động ở mức 65- 67 tạ/ha/. Năng suất lúa đạt cao góp phần ổn định sản lượng lương thực toàn huyện  đạt ngưỡng 65 nghìn tấn/năm. Cơ cấu trà lúa, giống lúa có sự chuyển dịch rõ nét. Diện tích lúa xuân sớm, mùa muộn ngày càng giảm, thay thế bằng lúa xuân muộn, mùa sớm. Các giống lúa có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao được đưa vào gieo trồng nhiều, thay thế dần các giống lúa canh tác nhiều năm nay. Mặt khác huyện tập trung chỉ đạo đưa cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều. Về lao động nông nghiệp huyện cơ bản hóa đưa các loại máy móc, thiết bị đã tham gia vào tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất đến thu hoạch, chế biến sản phẩm, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất. Các vùng chuyên canh rau màu cho giá trị kinh tế cao tiếp tục được duy trì, phát triển, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Hàng chục vùng rau màu chuyên canh cho giá trị sản xuất đạt 90 đến 130 triệu đồng/ha/năm. Nhiều nông dân làm giàu nhờ chuyên canh rau màu. Các vùng chuyên canh rau màu có quy mô lớn, sản xuất tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao như bí xanh, lạc, đậu tương và rốt xuất khẩu … Nông dân ở vùng chuyên canh đã sử dụng nhiều giống mới vào thâm canh để tăng năng suất. Vì vậy, năng suất cây rau màu liên tục tăng cao, đưa giá trị trên 1ha đất canh tác lên 112,6 triệu đồng.  Trong phát triển mô hình chăn nuôi, nhiều hộ vừa chú trọng đến phát triển giống vật nuôi truyền thống, vừa tích cực đưa những loại vật nuôi mới, như bò Laisin, gà lai, vịt siêu trứng vào nuôi trên diện rộng. Hiện nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong nuôi trồng thuỷ, huyện khuyến khích nông dân chuyển đất trũng sang nuôi trồng thủy sản  đưa thu nhập từ nuôi trồng thủy năm 2016 của toàn huyện đạt gần 600 tỷ đồng. CN-TTCN và dịch vụ thương mại, của huyện cũng có những bước chuyển động mới, chủ yếu là ngành nghề,cơ khí đúc đồng, sản xuất đồ mộc dân dụng, sửa chữa và đóng mới tàu, thuyền, chế biến thức ăn chăn nuôi.

       Cùng  với đó, công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ các hộ có khó khăn luôn được huyện đặc biệt quan tâm, thông qua các chương trình giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà tranh tre rột nát... Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,31%. Thu nhập đầu người dân trong huyện năm 2016 đạt 31 triệu đồng. Công tác y tế, văn hoá, giáo dục cũng được chú trọng đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, Công tác Quốc phòng An ninh được giữ vững và ổn định, đây là yếu tố và điều kiện thuận lợi để huyện ta vững bước  thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đưa Lương T từng bước phát triển toàn diện .

Bình Thái-Đài phát thanh Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện