Lương Tài thông tin công tác tuyên giáo tháng 8 năm 2017

10/10/2017 08:33 Số lượt xem: 274
Sáng 16/8, Ban tuyên giáo huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin công tác tuyên giáo tháng 8 năm 2017

Đồng chí Vũ Minh Hiếu – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Hải Bằng - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng cho các đồng chí trong Ban tuyên giáo các xã thị trấn, các đồng chí báo cáo viên  các Chi, Đảng bộ trong huyện.

Toàn cảnh hôi nghị

            Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp thông tin nhanh tình hình phát triển khinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của huyện và một số vấn đề nổi bật trong tỉnh 6 tháng đầu năm. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện trên các mặt những tháng cuối năm 2017. Tiếp đó, đồng chí Phạm Hải Bằng - ủy viên BTV huyện ủy định hướng công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 tập trung vào 5 nhiệm vụ; Tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, mặt trận các đoàn thể. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ cơ sở gắn với thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảng viên phải là tấm gương để quần chúng nhân dân noi theo thực hiện. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền trong nhân dân nhất là lớp trẻ về thân thế sự nghiệp của Bác, nhất là những mẩu chuyện của Bác Hồ được triển khai thực hiện trong hàng tháng, hàng quý và 6 tháng cuối năm 2017. Đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, tích cực và chủ động giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, dảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và trong từng khoảnh tre. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong 6 tháng cuối năm tập trung tuyên truyền Nghị quyết trung ương 4,5 và tới đây là Nghị quyết trung ương 6 khóa 12. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm chẵn và quan trọng diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2017 .

         Qua đó giúp Ban tuyên giáo các xã thị trấn, các đồng chí báo cáo viên  các Chi, Đảng bộ trong huyện định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện ./.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện