UBND huyện Lương Tài: Phiên họp thường kỳ tháng 9

10/10/2017 08:34 Số lượt xem: 444
Sáng 8/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có đồng chí Phạm Thanh Hải, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo các ngành của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

  9 tháng đầu năm 2017, huyện Lương Tài đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển KT- XH. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 747 tỷ đồng; trong đó đáng chú ý huyện đã gieo trồng được hơn 11.700 ha cây trồng các loại, năng suất lúa bình quân 2 vụ lúa ước đạt 63,1 tạ/ha; tổng đàn vật nuôi hơn 560.000 con, sản lượng thủy sản đạt gần 8.500 tấn. Tổng giá trị sản xuất CN- TTCN ước đạt hơn 1.305 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng cơ bản ước đạt hơn 792 tỷ đồng, doanh thu vận tải đạt hơn 596 tỷ đồng. Ước thu ngân sách đạt hơn 59 tỷ đồng. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường được quan tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến, tổng số tiêu chí đạt là 216, bình quân mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả; công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác nội chính và xây dựng chính quyền được chú trọng; tình hình ANCT- TTATXH được ổn định.

          Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, huyện tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh và thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ mùa; phấn đấu gieo trồng vụ đông đạt 1000 ha; đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí chưa đạt đối với 3 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 là: Phú Hòa, Lâm Thao và Quảng Phú. Phấn đấu tổng giá trị sản lượng CN- TTCN cả năm đạt hơn 2.270 tỷ đồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng; tập trung chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT- XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng GPMB các dự án được phê duyệt; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hội gia đình; chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, TTATXH.

          Cũng tại phiên họp đã thông qua các báo cáo về: ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017; thực trạng cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, phương hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian tới; kết quả chỉ đạo thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2016- 2017; kế hoạch triển khai thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2017- 2018 và kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trừng Xá năm 2017.

         Tại hội nghị, các ngành, các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2017, về: tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, nhất là thu thuế sử dụng đất, thu thuế phi nông nghiệp, chống thất thu thuế ngoài quốc doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thuộc vòng xuyến thôn Đạo Sử, khu nhà ở thị trấn Thứa và xã Tân Lãng, các tuyến đường đang thi công, nhất là giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 280…; quan tâm đẩy nhanh thi công các công trình đường giao thông, phòng, lớp học; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân; chú trọng phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chủ động phòng chống lụt bão, úng nội đồng, đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Đê điều; rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện; rà soát các khoản thu, chi thực tế với địa phương, đơn vị; các địa phương chủ động đủ nguồn vốn đối ứng 35% trước khi khởi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; công tác tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn và chuẩn bị Đại hội TDTT cấp huyện; tăng cường công tác quản lý hoạt động tôn giáo; đưa nước sạch tới các hộ dân xã Phú Lương…

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận và đánh gia cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; thống nhất tiếp thu những ý kiến phát biểu của các ngành, địa phương tại phiên họp. Đồng thời cho ý kiến về các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại. Trong đó cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đang thi công, tổ chức đối thoại với nhân dân, giải ngân tiền đền bù đầy đủ cho nhân dân; thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và tiếp tục duy trì những xã đạt chuẩn nông thôn mới; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trường, phòng, lớp học xuống cấp cấp bách; tăng cường sự quan tâm đến công tác tôn giáo…Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, UBND huyện tiếp thu và sẽ có đề xuất, kiến nghị với tỉnh.

             Về nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đề nghị: các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ mùa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp; tập trung cao hoàn thành thu ngân sách của quý 4 năm 2017, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, trong đó lưu ý các xã, thị trấn lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, điều kiện thi công công trình, trước khi quyết định chọn nhà thầu đề nghị báo cáo với lãnh đạo UBND huyện; tiếp tục thực hiện giải tỏa hành lang giao thông…

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Đức Phương- Đài Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện