Phát Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

03/09/2020 15:29 Số lượt xem: 42

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 09/01/2020 của Ban An toàn giao thông huyện về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự năm an toàn giao thông 2020.

Ban ATGT huyện Lương Tài tổ chức phát Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ cho UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian: Từ  ngày 08 đến ngày 10/7/2020.

- Địa điểm: Tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
Ban ATGT
Nguồn: Ban ATGT huyện Lương Tài