Hội nghị tập huấn, rà soát thu thập thông tin, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em năm 2020

01/07/2020 07:34 Số lượt xem: 25

Trong 03 ngày 24, 25, 26/6/2020, Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn bảo vệ chăm sóc trẻ em, rà soát thu thập thông tin, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em năm 2020