NGƯỜI CÓ CÔNG LƯƠNG TÀI ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

20/04/2020 08:18 Số lượt xem: 25
Vừa qua, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lương Tài đã tổ chức tiếp nhận số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của thương binh hạng ¾ tại xã Trung Chính

 

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 4\Thương binh ủng hộ\1.png

(Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp nhận ủng hộ của thương binh Lâm Văn Hồng)

       Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện trực tiếp đón nhận số tiền gần 4,3 triệu đồng là 2 tháng phụ cấp của thương binh Lâm Văn Hồng, thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính dành trao tặng cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Lương Tài.

        Qua các phương tiện thông tin đại chúng, thương binh Lâm Văn Hồng đã nắm bắt được diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và mong muốn đóng góp công sức của mình cùng các cấp chính quyền của huyện trong công tác phòng, chống dịch được con, cháu trong nhà đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

         Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện trân trọng cảm ơn tấm lòng trân quý và đón nhận tấm lòng hảo tâm của ông, và sẽ sử dụng đúng mục đích vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Đây là tấm gương sáng của người có công với cách mạng trong huyện Lương Tài góp       công, sức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

         Đến ngày 17/4/2020, huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn được 440 triệu đồng, trong đó cấp huyện được 165 triệu đồng, cấp xã 255 triệu đồng, 02 tấn gạo cùng nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19./.(Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp nhận ủng hộ của thương binh Lâm Văn Hồng)

       Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện trực tiếp đón nhận số tiền gần 4,3 triệu đồng là 2 tháng phụ cấp của thương binh Lâm Văn Hồng, thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính dành trao tặng cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Lương Tài.

        Qua các phương tiện thông tin đại chúng, thương binh Lâm Văn Hồng đã nắm bắt được diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và mong muốn đóng góp công sức của mình cùng các cấp chính quyền của huyện trong công tác phòng, chống dịch được con, cháu trong nhà đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

         Đồng chí Trần Xuân Nhiên:Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện trân trọng cảm ơn tấm lòng trân quý và đón nhận tấm lòng hảo tâm của ông, và sẽ sử dụng đúng mục đích vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Đây là tấm gương sáng của người có công với cách mạng trong huyện Lương Tài góp       công, sức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

         Đến ngày 17/4/2020, huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn được 440 triệu đồng, trong đó cấp huyện được 165 triệu đồng, cấp xã 255 triệu đồng, 02 tấn gạo cùng nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19./.