Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo

16/12/2019 14:21 Số lượt xem: 31
Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” giúp xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ người yếu thế... đã trở thành nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được các cấp Chính quyền và người dân Lương Tài  tích cực hưởng ứng. Qua đó góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, tạo cơ hội giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

(Quỹ "Vì người nghèo" huyện tặng bò giống sinh sản cho 14 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong huyện)

       Triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, năm 2019 toàn huyện có 89 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới và 05 hộ có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa. Quỹ "Vì người nghèo" huyện tặng 14 con bò giống sinh sản cho 14 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, với tổng số tiền là 280.000.000 đồng; tặng 180 suất học bổng (trị giá 90 triệu đồng) cho thiếu nhi, học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, hội viên mù vượt khó, học giỏi. Tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019, toàn huyện đã vận động được 932.500.000 đồng, trong đó cấp huyện là 302.000.000 đồng; cấp xã, thị trấn là 630.500.000 đồng, vượt chỉ tiêu 104% kế hoạch giao.

         Để có được kết quả trên; những năm qua, chăm lo, cải thiện đời sống của người nghèo đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện hết sức quan tâm. Đặc biệt, hỗ trợ xây nhà, xóa nhà tạm - một trong những việc khó nhất đối với người nghèo đã được các cấp, ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Với mong muốn người dân “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa để góp kinh phí xây, sửa, tạo dựng những mái nhà nghĩa tình. Thực hiện mục tiêu này, Ủy ban MTTQ huyện - Cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đẩy mạnh vận động ủng hộ xây dựng Quỹ nhằm hỗ trợ các gia đình, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo quy định. Đồng thời hướng dẫn, phối hợp với ngành chức năng, triển khai, đôn đốc công tác rà soát, thẩm định, thống kê hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ. Chuẩn bị tốt công tác phối hợp tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để phân bổ hỗ trợ đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Thông qua các hoạt động trên đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người nghèo ốm đau, hộ nghèo vốn và các điều kiện sản xuất, hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn...

         Việc vận động xây dựng Quỹ được MTTQ các cấp tổ chức thường xuyên, trong đó tập trung vào tháng cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 hàng năm. Qua đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và có nhiều hình thức hỗ trợ người nghèo, chăm lo giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, Ban vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động, đổi mới phương thức tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc vận động với nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Quá trình triển khai tổ chức, vận động thực hiện hiệu quả, quy mô lớn, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

           Thời gian tới, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực ủng hộ, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức như: Ủng hộ tiền mặt, hiện vật, ngày công lao động...; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân, đơn vị ủng hộ xây dựng nhà ĐĐK cho người nghèo; kịp thời uốn nắn những việc làm chưa tốt, những thiếu sót, tránh và không để xảy ra vi phạm trong quá trình triển khai và thực hiện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình xây dựng nhà ĐĐK. Thường xuyên kiện toàn Ban Vận động từ huyện đến các xã, thị trấn; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình xây dựng nhà ĐĐK đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định... tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền.