TOẠ ĐÀM Tăng cường sự tham gia của Phụ nữ vào các vị trí quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử

21/08/2019 16:27 Số lượt xem: 97

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, sáng ngày 21/8/2019, tại hội trường UBND thị trấn Thứa, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Lương Tài phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử”.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Vì phụ nữ\1.JPG

(Toàn cảnh buổi tọa đàm)

           Về dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Thị Vân- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Cậy- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh- Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nhung- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh- Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Bảo trợ trẻ em và bình đẳng giới Sở LĐTB&XH tỉnh.

           Ở huyện có: Đồng chí Trần Xuân Nhiên- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Lương Tài. Các ông, bà thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Lương Tài. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp huyện. các đồng chí nữa là Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp huyện.

            Ở xã, thị trấn: các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư chi bộ thôn và các đại diện công tác viên, tình nguyện viên làm công tác xã hội các xã, thị trấn.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Vì phụ nữ\2.JPG

(Đồng chí Trần Xuân Nhiên- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Lương Tài phát biểu khai mạc)

           Phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Xuân Nhiên đánh giá, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện luôn quán triệt và có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong việc bảo đảm quyền của phụ nữ tham gia chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giải quyết vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ  các cấp. Huyện Lương Tài có 01 đồng chí nữ là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBDN huyện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có 4/39 đồng chí (đạt 10.3%). Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở có 26/186 đồng chí (đạt 14%). Tỷ lệ nữ tham gia HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 có 9/30 đồng chí (đạt ~30%). Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 có 72/341 đồng chí (đạt 21.1%).

          Sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử là một trong những thước đo quan trọng về tiến độ đạt bình đẳng giới và phát triển bền vững của một quốc gia và mỗi địa phương. Tuy nhiên, so với các tiêu chí đề ra thì tỷ lệ lãnh đạo quản lý đang còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và đóng góp của các tầng lớp phụ nữ, nguồn cán bộ còn thiếu, một số địa phương cũng như một số đơn vị chưa có nữ trong Ban thường vụ cấp ủy, khoảng hơn 50% cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện chưa có lãnh đạo là nữ. Năm 2020 là tiền đề cho chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tới Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức hội nghị tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử” là thực sự thiết thực và ý nghĩa, đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hoạt động trong năm 2019 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện nhằm góp phần thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ chính trị.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Vì phụ nữ\3.JPG

(các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm)

          Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề như: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, cấp ủy và cơ quan dân cử huyện Lương Tài, thực trạng và giải pháp về công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ trên địa bàn huyện. Vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện; Khó khăn, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cũng như đại biểu cơ quan dân cử tại cấp cơ sở; Thuận lợi, khó khăn thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và đưa phụ nữ tham gia cấp ủy các chi bộ co sở giai đoạn hiện nay; Giải pháp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước….

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Vì phụ nữ\4.JPG

(Đ/c Trần Thị Vân- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát biểu bế mạc buổi tọa đàm)

        Phát biểu bế mạc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Thị Vân tiếp thu những ý kiến tham luận của các đại biểu đồng thời giao  cho các ban, ngành của huyện và địa phương tham mưu cho huyện  tìm các giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết những khó khăn đã được các đại biểu đề ra để đạt được sự bình đẳng giới, hướng tới sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ trong toàn huyện.  

PVD-Phòng VH&TT