Thăm mô hình trồng bí xanh, bí đỏ tại hợp tác xã An Trụ

20/09/2019 13:35 Số lượt xem: 88
Sáng 23/05, Trung tâm khuyến nông Tỉnh phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lương Tài đi thăm mô hình trồng bí xanh, bí đỏ áp dụng giống mới, cách làm giàn mới giàn chữ U tại HTX An Trụ. Trực tiếp đi thăm có đồng chí Phạm Thanh Hải – UV BTV – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện Lương Tài.

         Mô hình có diện tích trồng bí xanh là 1ha, bí đỏ là 12 ha. Bí xanh được làm giàn theo hình chữ U. Có ưu điểm giàn thoáng, cây dễ vươn và cho nhiều quả, khi hết vụ chỉ cần cắt gốc bí, tiếp tục làm vụ khác, không mất công gỡ giàn như dung cây cắm giàn chữ A theo cách truyền thống. Với sự đầu tư ban đầu 90tr/1ha bí xanh; 500 nghìn đồng/ sào bí đỏ. Đến nay trên các diện tích trồng cây bí xanh và bí đỏ đang phát triển tốt chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Ước tính sản lượng bí xanh đạt 40 tấn/1ha; bí đỏ đạt 3 tạ/sào. Doanh thu ước đạt khoảng 600tr/1ha/vụ bí xanh và 2,1tr/sào/vụ bí đỏ. Lợi nhuận ước đạt 400tr/1ha/vụ đối với cây bí xanh và 1,5tr/sào/vụ đối với cây bí đỏ. HTX cũng đã tìm được đầu ra cho những sản phẩm này.

      Với mô hình trồng bí xanh, bí đỏ theo hướng mới này thời gian tới sẽ góp phần giúp nông dân Lương Tài tiết kiệm công sức cũng như chi phí, nâng cao thu nhập cho người dân.