Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 16
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
56/UBND-NN
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 202031/01/2020
05/PNN-TS
Hướng dẫn chuẩn bị sản xuất thủy sản năm 2020 trên địa bàn huyện21/01/2020
04/PNN-TC
chuẩn bị mặt bằng và đào hố trồng cây tại các tuyến đường do xã, thị trấn quản lý vụ Xuân năm 202017/01/2020
08/BC-UBND
Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2019, Nhiệm vụ n ăm 202015/01/2020
04/UBND-NN
tăng cường công tác quản lý bảo vệ đê điều và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều02/01/2020
01/PNN-TT
chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 202002/01/2020
83/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 202027/12/2019
76/KH-UBND
Kế hoạch phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 202002/12/2019
56/NN-TT
tập trung theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2018, chuẩn bị các điều kiện trồng cây vụ đông 2018-201918/09/2018
45/NN-TS
tăng cường quản lý,chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá nuôi lồng trên sông16/08/2018
40/NN-TS
tăng cường quản lý, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông16/07/2018
36/PNN-TT
tập trung làm đất, gieo mạ và gieo cấy lúa mùa năm 201827/06/2018
896/UBND-NN
V/v đóng góp kinh phí để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung thuộc Chương trình PforRNông nghiệp và Phát triển Nông thôn14/11/2017
53/KH-UBND
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn10/11/2017
100/HDLN
Hướng dẫn liên ngành thực hiện quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn25/01/2017
46/2016/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn21/12/2016
Số dòng / trangTrang 1/11