Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 19
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
50/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn HuyệnTư pháp14/08/2019
755/UBND-NC
Công văn đề nghị phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2019Tư pháp08/08/2019
77/BC-TP
Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019Tư pháp08/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
23/BC-PTP
Báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Lương TàiTư pháp22/03/2019
01/KH-HĐPH
Kế hoạch phối hợp hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019Tư pháp20/02/2019
195/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019Tư pháp19/02/2019
16/CV-TP
Công văn triển khai kiểm tra công tác Hộ tịch cơ sở năm 2019. Kèm theo kế hoạch kiểm traTư pháp19/02/2019
13/BC-TP
Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019Tư pháp31/01/2019
45/KH-UBND
Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Lương Tài ban hành trong 05 năm (kỳ 2014-2018)Tư pháp10/08/2018
23/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.Tư pháp18/04/2018
01/CTPH-PTP-HLHPN
Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở, lồng ghép gới trong xây dựng pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Lương TàiTư pháp18/04/2018
22/KH-UBND
Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ năm 2018 trên địa bàn huyện Lương TàiTư pháp17/04/2018
21/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên ddiaaj bàn huyện Lương Tài năm 2018.Tư pháp17/04/2018
01/KH-HĐPH
Phối hợp hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018Tư pháp25/01/2018
84/KL-PTP
Kết luận kiểm tra công tác Tư pháp năm 2016 và 8 tháng năm 2017Tư pháp18/10/2017
05/KH-TP
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017Tư pháp13/02/2017
Số dòng / trangTrang 1/11