Thời tiết ngày 20/09/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Cơ cấu tổ chức

09/05/2017 13:51 Số lượt xem: 24

I LÃNH ĐẠO PHÒNG

Ông: Đinh Duy Lương

Năm sinh: 1974

Chức vụ:  Trưởng phòng 

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0913367366

Email công vụ: ddluong.lt@bacninh.gov.vn

II. CHUYÊN VIÊN, CÁN BỘ

1. Bà Phạm Thị Nga

Năm sinh: 1979

Chuyên viên phụ trách: Chữ thập đỏ

Số điện thoại: 0976605688

Email công vụ: ptnga.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Phạm Thị Linh

Năm sinh: 1978

Kế toán

Số điện thoại: 0912933938

Email công vụ: ptlinh.lt@bacninh.gov.vn

3. Bà Phạm Thị Thắm

Năm sinh: 1991

Cán bộ văn thư

Số điện thoại: 01693626562

Email công vụ: pttham.lt@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

PYT