Thời tiết ngày 08/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

        Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11, các khu dân cư trong thị xã đã tổ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đã về dự và chung vui với cán bộ, nhân dân các địa phương

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường