Di tích lịch sử phường Ninh Xá

14/06/2019 17:07 Số lượt xem: 0

Phường Ninh Xá nằm trên vùng đất Vũ Ninh, Kinh Bắc xưa là một trong những cái nôi của người Việt, có truyền thống văn hóa lâu đời. Trên địa bàn phường có cụm di tích Đình – Chùa Đọ Xá được Bộ Văn hóa thông tin  và Thể thao xếp hạng Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định số 138/BVH ngày 31/01/1992.

Đình Đọ Xá

Được xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII, trùng tu vào thời Nguyễn. Đình thờ Đức Thánh Tam Giang (Trương Hống, Trương Hát) là những tướng giỏi có công đánh giặc Lương vào thế kỷ VI. Hiện nay, Đình vẫn lưu giữ được 02 bia hậu khắc năm 1772, một bia “Đình thần bi ký” dựng năm 1740 và 03 đạo sắc phong được triều đình phong tặng vào các năm: 1846, 1880, 1867.

Chùa Đọ Xá (Quang Minh Tự)

Nằm gần Đình Đọ Xá, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII. Chùa thờ Phật Tổ và các vị La Hán. Hiện nay, Chùa còn giữ các cổ vật như: Tượng Phật và những tấm bia hậu thời Lê – Nguyễn: Bia “hậu Phật” dựng khắc năm 1706 tạc chân dung Bà Nguyễn Phú Nhiên đã có công dựng chùa.

Nguồn: UBND phường Ninh Xá