Thông tin liên hệ phường Ninh Xá

14/06/2019 17:14 Số lượt xem: 2

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

1.

Nguyễn Quốc Chung

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0904868616

2.

Nguyễn Thị Hà

Phó bí thư TT Đảng ủy phường

0904026578

3.

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND phường

0902200499

4.

Trầni Thị Bích Ngọc

Phó chủ tịch HĐND

0936940088

5.

Nguyễn Bình Minh

Phó chủ tịch UBND

0919583237

6.

Vũ Thị Huyền

Phó Chủ tịch UBND

0963672682

7.

Nguyễn Hồng Oanh

Chủ tịch UBMTTQ

0917765866

8.

Nguyễn Thị Trang

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0931505586

9.

Nguyễn Hải Yến

Công chức Tư pháp – Hộ tịch  

0936638880

10.

Huỳnh Thị Yến Ly

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0936812821

11.

Trần Thu Hà

Văn hóa – Xã hội

0989193784

12.

Trương Thị Thắng

VPTK - LĐTBXH

0931577345

13.

Nguyễn Thị Thu Hà

Tài chính – Kế toán

0988241888

14.

Lương Hoài Ninh

Tài chính – Kế toán

0936936674

15.

Ngô Thị Mai Hương

Địa chính – MT – Xây dựng

0976745495

16.

Bùi Minh Đức

LĐHĐ Văn phòng – Thống kê

0912995390

17.

Nguyễn Xuân Quyết

Chỉ huy trưởng QS

0358561992

18.

Nguyễn Tuyết Oanh

Chủ tịch Hội phụ nữ

0936716368

19.

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đoàn TN

0974372665

20.

Phạm Quốc Hịu

Chủ tịch Hội CCB

0769285099

21.

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch Hội CTĐ

0915044061

22.

Trần Như Tưới

Chủ tịch Hội NCT

0358580609

23.

Nguyễn Xuân Thưởng

Trưởng Đài truyền thanh – Trưởng khu Phố Mới

0934604078

24.

Nguyễn Văn Mùi

Trưởng khu phố NX 1

0362058578

25.

Nguyễn Văn Hiền

Trưởng khu phố NX 2

0912080598

26.

Lương Ngọc Cường

Trưởng khu phố NX 3

0974020450

27.

Nguyễn Văn Quyền

Trưởng khu phố NX 4

0913026770

28.

Nguyễn Đình Bảy

Trưởng khu phố NX 5

0915044118

29.

Đỗ Văn Khánh

Trưởng khu phố Nguyễn Trãi

0949185308

30.

Nguyễn Thị Bắc

Trưởng khu phố Đọ Xá

0382572386

 
Nguồn: UBND phường Ninh Xá