Đồng Kỵ: Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 -2020

17/07/2018 16:51 Số lượt xem: 335

        Sáng ngày 17/7, phường Đồng Kỵ đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19/5. Đồng chí Nguyễn Văn Toán - Phó Bí thư TT Thị ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đã về dự.

        Đảng bộ phường Đồng Kỵ có 185 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường đã thực hiện tốt  nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đảng bộ phường tập trung phát triển kinh tế từ nghề truyền thống đồ gỗ mỹ nghệ. Tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ chiếm 99 - 99,5%, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 0,5 - 1%. Phường quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, thu ngân sách hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác văn hóa xã hội, y tế, giáo dục trường xuyên được quan tâm, hàng năm qua bình xét trên 93,5% gia đình đạt văn hóa, 7/7 khu phố đạt khu phố văn hóa. Tỷ lệ kiên cố hóa lớp học bậc tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trên 97%, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội.       Công tác xây dựng Đảng, CQ, MTTQ, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ luôn côi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ  chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trọng tâm là nghị quyết TƯ 4 khóa XII về “tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Hội nghị cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế và đề ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ ở nửa nhiệm kỳ còn lại.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toán - Phó Bí thư TT Thị ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội phường Đồng Kỵ cần bám sát Nghị quyết của Đại hội lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời triển khai các giải pháp tích cực đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

          Nhân dịp này, Đảng bộ phường tổ chức trao HHĐ cho 4 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 50 năm và 2 đảng viên nhận 30 năm tuổi Đảng.

Chu Sơn