Thời tiết ngày 27/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

          Đảng bộ phường Đồng Kỵ vừa tổ chức Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đ/c Trần Quang Huy-TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thị Lệ Tuyết-Phó Bí thư TT Thị ủy, Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã đến dự.