Đồng Nguyên Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024

12/03/2019 10:21 Số lượt xem: 336

        Sáng ngày 04/3/2019, phường Đồng Nguyên đã tổ chức Đại hội MTTQ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2019-2022. Đ/c Trần Văn Thảo – UVBTV thị ủy, Trưởng ban tổ chức thị ủy, đ/c Đỗ Quang Hà – TUV, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã về dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có 136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn phường đã về dự.

        Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường Đồng Nguyên đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân  dân, làm giàu chính đáng. Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên mặt trận đã đứng ra tín chấp gần 20 tỷ đồng giúp cho gần 450 hội viên, đoàn viên thiếu vốn vay phát triển kinh tế, kết quả đã có hàng chục đoàn viên hội viên thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 1,98%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì. Hàng năm có trên 92% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trong 5 năm qua toàn phường có 165 gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng, hàng năm có 90% đạt gia đình văn hóa. Việc Thực hiện Nghị quyết 191,20 của HĐND tỉnh được nhân dân địa phương hưởng ứng, công tác khuyến học, khuyến tài đươc đẩy mạnh, 100% khu dân cư đều có chi hội khuyến học và phát huy hiệu quả hoạt động. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm.. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được chú trọng. Hàng năm vào các dịp tết nguyên đán, và dịp 27/7, MTTQ phường phối hợp với các thành viên tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Trong 5 năm MTTQ phường đã hỗ trợ 45 hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì. Đã tiến hành hòa giải 36/48 vụ việc mâu thuẫn về đất đai, hôn nhân gia đình, tranh chấp..vv . MTTQ phường trở thành cầu nối giữa dân với Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi với nhân dân, lắng nghe những ý kiến phản ảnh của nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới các cấp, các ngành giải quyết.

      Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo MTTQ thị xã và lãnh đạo Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả MTTQ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cần thực hiện của MTTQ phường trong nhiệm kỳ tới, mong muốn trong nhiệm kỳ tới MTTQ phường Đồng Nguyên cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng trong việc tập hợp quần chúng và động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và các quy định ở địa phương, góp phần thúc đảy kinh tế xã hội phát triển.

       Với tinh thần đoàn kết dân chủ và đổi mới Đại hội MTTQ phương đã tiến hành hiệp thương bầu UBMTTQ khóa XII nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 ông bà và hiệp thương cử 14 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ  XIX,  nhiệm kỳ 2019-2024.

        Cũng nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng do có thành tích trong các phong trào thi đua do UB MTTQ Việt Nam phát động trong  nhiệm kỳ 2014-2019./.

Châu Loan - Trần Bảo