Danh mục Danh mục

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai

12/11/2020 15:35 Số lượt xem: 69

Ngày 10/11/2020, UBND phường Vũ Ninh tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm về lĩnh vực đất đai của hộ gia đình bà Vũ Thị Hiệp - khu Cô Mễ.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình bà Vũ Thị Hiệp - khu Cô Mễ, nhưng hộ gia đình bà Hiệp vẫn không chấp hành đầy đủ các nội dung trong quyết định theo đúng thời gian quy định, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các lực lượng tham gia thực hiện cưỡng chế đã khắc phục triệt để hành vi vi phạm gây ra, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, phương tiện và công tác vệ sinh môi trường.

Thông qua việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần tuyên truyền, ngăn ngừa kịp thời tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, hiệu quả, tính nghiêm minh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa phương./.

UBND phường Vũ Ninh