Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
85/QĐ-TTr
Thanh tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, việc chấp hành pháp luât về quản lý đất đai, quản lý sử dụng ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014-2016 tại UBND xã Tân Lãng16/10/2017
83/CV-TTr
Công bố kết luận thanh tra12/10/2017
80/CV-TTr
v/v báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC”09/10/2017
66/QĐ-TTr
Quyết đinh về việc thay đổi trưởng đoàn thanh tra22/08/2017
Số dòng / trangTrang 1/11