Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2854

Đã truy cập : 43180397

Phát huy truyền thống quê hương CM với khẩu hiệu “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người ”. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thị trấn trong những năm qua đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên nên đường nhập ngũ, giữ chức vụ chỉ huy trong đơn vị và 100% Đ/c đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương luôn phát huy đậm chất anh bộ đội cụ Hồ, đã bắt tay vào sản xuất, xây dựng  kinh tế gia đình, tích cực tham gia vào lực lượng dự bị động viên, lực lượng vũ trang của Thị trấn.