Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3862

Đã truy cập : 43513074

Năm học 2018 -2019 là năm học có tính chất bản lề trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện GDĐT theo tinh thần NQ 29 hội nghị TW8 khoá 11 của BCH TW Đảng. Chính vì vậy BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Thị trấn ngay từ đầu năm tiếp tục quán triệt, thực hiện NQ, chủ động bám sát vào chương trình chuyên môn, vận dụng 5 nhóm giải pháp cơ bản mà ngành GDĐT đề ra.

    Trước hết đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện lành mạnh, các thầy giáo cô giáo vượt qua khó khăn tất cả vì học sinh thân yêu, mạnh dan tư duy đổi mới, cải tiến phương pháp dạy và học, rèn luyện trau dồi kiến thức, tu dưỡng đạo đức cho học sinh, đào tạo thành những người công dân tốt sau này. Tiêng trường Mầm non quan tâm nhiều đến công tác chăm sóc, hình thành nhân cách tốt cho trẻ, đây là nhiệm vụ quan trọng để hướng tới các cấp, các ngành, lực lượng giáo dục, xã hội đều quan tâm, chăm lo đến việc trồng người. Để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể, BGH các trường tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên chủ động học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn theo hướng chuyên sâu về sử dụng công nghệ thông tin và dạy tiếng ngoại ngữ đối với học sinh Tiểu học, THCS, qua đó hình thành kỹ năng sống cho học sinh phát triển toàn diện, ngoài ra nắm bắt tình hình học sinh, đánh giá kết quả học lực, đạo đức để động viên, khích lệ học sinh tự giác tích cực hơn.