Điều kiện tự nhiên - xã hội

19/05/2017 08:18 Số lượt xem: 0

            Thị trấn Thứa là nơi trung tâm của huyện L­ương Tài gồm có 08 khu dân cư với tổng diện tích tự nhiên 714,57 ha, có diện tích canh tác 385,3 ha với tổng số  2.161  hộ 9125 khẩu.

             Nhân dân Thị trấn Thứa nói chung chủ yếu làm nông nghiệp, một số hộ làm kinh doanh buôn bán, dịch vụ vừa và nhỏ. 

             Tình hình kinh tế xã hội của Thị trấn Thứa phát triển, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người 22 triệu đồng/ngư­ời/năm. Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,01%, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, ổn định

             Đảng bộ Thị trấn có 516 Đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Đảng bộ Thị trấn nhiều năm liền được cấp trên công nhận “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh ” tiêu biểu, MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhiều năm liền được cấp trên công nhận vững mạnh tiêu biểu xuất sắc.

           Thị trấn có: 08  thôn

           1. Tân Dân

          2. Đạo Sử

          3. Đông Hương

          4. Bùi

          5. Giàng

          6. Phượng Trì

          7. Phượng Giáo

          8. Kim Đào

TTT