Cơ cấu tổ chức

19/05/2017 09:00 Số lượt xem: 30

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Phụ trách

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Điểm

1960

Bí thư đảng ủy thị trấn

Phụ trách chung Đảng ủy

 

2

Đoàn Hữu Dũng

1962

Phó bí thư thường trực đảng ủy

 

 

3

Phạm Hữu Tâm

1994

Cán bộ văn phòng Đảng ủy