Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3567

Đã truy cập : 43520370

Trong không khí vui mừng phấn khởi và phát huy cao nhất sức amnhj đại đoàn kết dân tộc trên cả nước, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền MTTQ các cấp, 8/8 khu dân cư của Thị trấn đã long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2019 nhằm ôn lại 89 năm ngày truyền thống MTDTTN Việt Nam