Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4596

Đã truy cập : 43712422

Thực hiện công tác Đảng năm 2020, một năm có nhiều sự kiện lớn của Đảng được diễn ra, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng… xác định rõ nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm Thường trực Đảng ủy thị trấn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy chủ động bám sát vào chương trình công tác, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2020 theo Chỉ thị 05/BCT gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ, Nghị quyết 12 của Đảng, nắm bắt tình hình, đảng viên, gia đình đảng viên, dư luận xã hội, thường xuyên theo dõi, phát hiện quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, đảng viên yếu kém đi lao động nước ngoài để đề nghị cấp trên có biện pháp giải quyết theo điều lệ Đảng CSVN. Yêu cầu các cấp ủy đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc giải pháp tự phê bình, phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến để đồng chí mình làm tốt hơn. Xây dựng chi Đảng bộ TSVM, 6 tháng đầu năm 2020 Thường trực Đảng ủy ra các Nghị quyết thực hiện. Bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, còn làm tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.