CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

18/09/2020 14:09 Số lượt xem: 11

Năm 2020 trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình phát triển kinh tế về kinh doanh, dịch vụ ở nhiều lĩnh vực đặc biệt giảm, thu nhập quá thấp, phần nào tác động đến đời sống của nhân dân. Theo đó hoạt động của chính quyền các cấp và một số ngành, đoàn thể địa phương có lúc, có nơi thực sự là vất vả và khó khăn, vừa rà soát, quản lý, người dân đi, về từ các vùng dịch, vừa theo dõi các cửa hàng, dịch vụ trong danh sách bị cấm, vừa phải quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ và phát động cuộc vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh, động viên, tặng quà và đảm bảo các chế độ, bảo trợ cho các đối tượng được hưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vừa phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tập trung cho giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2023 và các hoạt động VSMT, thu gom rác thải. Đó là những vấn đề nổi cộm, bức xúc cần phải quan tâm giải quyết.

Tuy nhiên đến nay với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới, UBND thị trấn sớm có nhiều kế hoạch chỉ đạo cụ thể, kịp thời, hướng dẫn chi tiết và xây dựng các giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nhân dân, đảm bảo ANTTTATXH. Tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và các chương trình hành động, dự án xây dựng nâng cấp các hạng mục trường MT tập trung, 24 lớp học trường Tiểu học về các dự án xây dựng đường GTNT, tu tạo Đình chùa… với tinh thần thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 23 là: Nâng giá trị tỷ trọng về TTCN - KDDV - XDCB lên 80 - 82%, về nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản còn 18 - 20%. Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 85 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người 42 - 45 triệu/năm. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới mức 10%. Phấn đấu trồng cây nhân dân trên 4.000 cây các loại. Công tác GĐ-ĐT được quan tâm. Công tác ASXH tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn liên tục được triển khai. Công tác CSSKND từng bước được nâng lên, mạng lưới y tế thăm, khám, chữa bệnh các tuyến của thị trấn được củng cố, nhất là CSSK sinh sản, CSSKNCT, phụ nữ, trẻ em và các chương trình tiêm chủng y tế quốc gia. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được quan tâm và phát huy… Công tác quân sự địa phương, tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao… góp phần tình hình ANCT ổn định, nhân dân yên tâm, Đảng, chính quyền vững mạnh./.

 

Tin Đài TT Thị trấn Thứa

Dương Thị Thấn

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin đài