CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN 2020 CỦA THỊ TRẤN THỨA

20/09/2019 07:26 Số lượt xem: 95

Thực hiện công tác tuyển quân 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị trấn tập trung chỉ đạo theo phương pháp tròn khâu, đảm bảo các bước của quy trình tuyển quân, trước hết ban rà duyệt Thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp các thôn phối hợp tổ chức rà duyệt công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi đối với học sinh, sinh viên đã miễn hoàn nhập ngũ một khoá đào tạo cao đẳng, đại học. Khi kết thúc tiếp tục làm NVQS ( tuổi từ 18-27 tuổi ). Theo đó lập các loại danh sách công dân được miễn hoãn theo điều 41 Luật NVQS năm 2015, thông tri 175 và 13 của Bộ quốc phòng, bộ GD-ĐT.            Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc buổi rà duyệt trực tiếp công dân SSNN 2020 tại các thôn đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật không để sót, lọt các đối tượng và nêu cao vai trò nghĩa vụ, chức năng của thế hệ trẻ. Đài truyền thanh Thị trấn, đài các thôn, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, chú trọng đến các công dân đã hoàn thành khoá đào tạo tại các trường, công dân lao động ở nước ngoài về….tiếp tục tham gia NVQS xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Đến nay theo Kế hoạch của BCHQS Thị trấn, ban rà duyệt Thị trấn phối hợp với các thôn tổ chức ra duyệt trực tiếp ở các cơ sở toàn Thị trấn từ 10/9 đến 20/9/2019. Sauk hi rà duyệt danh sách các công dân SSNN ở các thôn xong, HĐNVQS Thị trấn trong phiên họp thứ nhất báo cáo kết quả về BCHQS huyện theo quy định và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp teo của quy trình tuyển quan.

Thực hiện công tác tuyển quân 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị trấn tập trung chỉ đạo theo phương pháp tròn khâu, đảm bảo các bước của quy trình tuyển quân, trước hết ban rà duyệt Thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp các thôn phối hợp tổ chức rà duyệt công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi đối với học sinh, sinh viên đã miễn hoàn nhập ngũ một khoá đào tạo cao đẳng, đại học. Khi kết thúc tiếp tục làm NVQS ( tuổi từ 18-27 tuổi ). Theo đó lập các loại danh sách công dân được miễn hoãn theo điều 41 Luật NVQS năm 2015, thông tri 175 và 13 của Bộ quốc phòng, bộ GD-ĐT.            Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc buổi rà duyệt trực tiếp công dân SSNN 2020 tại các thôn đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật không để sót, lọt các đối tượng và nêu cao vai trò nghĩa vụ, chức năng của thế hệ trẻ. Đài truyền thanh Thị trấn, đài các thôn, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, chú trọng đến các công dân đã hoàn thành khoá đào tạo tại các trường, công dân lao động ở nước ngoài về….tiếp tục tham gia NVQS xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Đến nay theo Kế hoạch của BCHQS Thị trấn, ban rà duyệt Thị trấn phối hợp với các thôn tổ chức ra duyệt trực tiếp ở các cơ sở toàn Thị trấn từ 10/9 đến 20/9/2019. Sauk hi rà duyệt danh sách các công dân SSNN ở các thôn xong, HĐNVQS Thị trấn trong phiên họp thứ nhất báo cáo kết quả về BCHQS huyện theo quy định và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp teo của quy trình tuyển quan.

Dương Thị Thấn
Nguồn: Tin đài Thị trấn