MTTQ VỚI CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG 2020

14/09/2020 14:11 Số lượt xem: 9

Tiếp tục hưởng ứng chủ đề 2020 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, ngay từ đầu năm Ban thường trực MTTQ Việt Nam thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, mục đích là làm thay đổi nhận thức trong toàn thể hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng bằng những việc làm cụ thể để giữ gìn môi trường trong sạch, đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực cho người dân. Trong đó UBMTTQ các cấp phải thể hiện được vai trò là trung tâm, triển khai chủ đề đến các tổ chức thành viên và 8 khu dân cư trên địa bàn, yêu cầu các đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ của mình xây dựng mô hình cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện như:

Hội LHPN tiếp tục xây dựng đường hoa gắn với thực hiện làng 3 sạch, đường phụ nữ tự quản.

          Hội nông dân thu gom bao bì thuốc BVTV, xây dựng mô hình cánh đồng không có bao bì, thuốc BVTV trên địa bàn.

          Hội cựu chiến binh phối hợp với các đoàn thể ở thôn tổ chức hoạt động phù hợp với KDC của mình như: làm công tác VSMT khu vực nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm.

          Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ “Tuổi trẻ chung tay làm sạch ruộng đồng và khu tâm linh, tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ”. Phối hợp với các trường tổ chức cho TTN, học sinh thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh môi trường.

          Để khích lệ, động viên, MTTQ các cấp tổng hợp kết quả đưa tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh thị trấn, đài các thôn, thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, phối hợp chương trình hành động, đem lại hiệu quả cao. Đồng thời cũng phản ánh những việc làm ảnh hưởng đến môi trường, nhất là không thu gom rác thải hàng ngày, vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường… Kêu gọi mọi người dân hãy giữ gìn môi trường sống là bảo vệ cho chính mình.

Đây là một trong nhiệm vụ thường xuyên, hàng tuần, hàng tháng thực hiện nhiều mô hình như:

Phân loại rác thải tại gia đình.

Cán bộ và nhân dân vùng giáo bảo vệ môi trường.

Mô hình đường làng không có rác.

Đường đi học của học sinh không có rác.

Khu dân ư hạn chế dùng túi ni lông.

Xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu với mô hình “Làng 3 sạch”…

Với vai trò chủ động, quan tâm và chỉ đạo nghiêm túc của MTTQ Việt Nam thị trấn, các thôn, các đoàn thể, các trường đã xây dựng kế hoạch riêng của mình, phối hợp triển khai hiệu quả… đảm bảo công tác VSMT chung và mỗi gia đình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh… tạo cuộc sống của người dân thực sự trong lành trong một môi trường sạch./.

 

Tin Đài TT Thị trấn Thứa

Dương Thị Thấn

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin đài Thị trấn