TIN VỀ LỄ HOÀN THÀNH ĐÌNH LÀNG THÔN PHƯỢNG TRÌ.

25/09/2019 14:50 Số lượt xem: 25

Trong những ngày mùa thu lịch sử hoà vào trong không khí vui mừng của cả nước, kỷ niệm ngày Lễ lớn trọng đại năm 2019. Cán bộ và nhân dân thôn Phượng Trì, Thị trấn Thứa long trọng tổ chức Lễ hoàn thành nâng cấp trùng tu Đình làng di tích lịch sử văn hoá được UBND Tỉnh công nhận năm 1996, công trình được khởi công năm 2018 và hoàn thành tháng 8 năm 2019, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng : Trong đó UBND, Sở VHDLTT tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là bà con dân làng, các tổ chức hương lão, già làng, đoàn thể, con em học tập, lao động trong và ngoài nước, các công ty, nhà hảo tâm đóng trên địa bàn để tâm công đức. Buổi lễ hoàn thành Đình làng được diễn rat rang trọng, linh thiêng theo nghi thức mà tục lệ các cụ xưa để lại, có múa lân khởi đầu sự điềm lành và sức mạnh cầu mong cho Thành Hoàng làng, các vị tiền nhân anh hung có công dựng nước, giữ nước, giữ làng, ban cho dân làng sức khoẻ, con cháu làm ăn phát đạt, học tập thăng tiến.

   Buổi Lễ có sự chứng kiến, chúc mừng cửa các cấp lãnh đạo Thị trấn Thứa, xã Tân Lãng huyện Lương Tài, xã Cao Xá huyện Tân Yên, Bắc Giang, các cụ hương lão, cấp uỷ chính quyền 9 thôn, các công ty, các vị tân quý khách, các ban lãnh đạo đại diện hội đồng họ Phạm TW, tỉnh, huyện cùng toàn thể nhân dân. Đây không chỉ làniềm vui mà còn là sự kiện quan trọng của cán bộ và nhân dân thôn PHượng Trì. Cây đa bến nước sân đình là hình ảnh quen thuộc của mỗi làng quê, là công trình văn hoá lâu đời của đất nước, con người Việt Nam. Việc nâng cấp tu tạo kể cả xây mới Đình làng hôm nay luôn là ước muốn nguyện vọng của người dân đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng trong đời sống xã hội nối gót truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn của dân tộc ”.

Trong những ngày mùa thu lịch sử hoà vào trong không khí vui mừng của cả nước, kỷ niệm ngày Lễ lớn trọng đại năm 2019. Cán bộ và nhân dân thôn Phượng Trì, Thị trấn Thứa long trọng tổ chức Lễ hoàn thành nâng cấp trùng tu Đình làng di tích lịch sử văn hoá được UBND Tỉnh công nhận năm 1996, công trình được khởi công năm 2018 và hoàn thành tháng 8 năm 2019, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng : Trong đó UBND, Sở VHDLTT tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là bà con dân làng, các tổ chức hương lão, già làng, đoàn thể, con em học tập, lao động trong và ngoài nước, các công ty, nhà hảo tâm đóng trên địa bàn để tâm công đức. Buổi lễ hoàn thành Đình làng được diễn rat rang trọng, linh thiêng theo nghi thức mà tục lệ các cụ xưa để lại, có múa lân khởi đầu sự điềm lành và sức mạnh cầu mong cho Thành Hoàng làng, các vị tiền nhân anh hung có công dựng nước, giữ nước, giữ làng, ban cho dân làng sức khoẻ, con cháu làm ăn phát đạt, học tập thăng tiến.

   Buổi Lễ có sự chứng kiến, chúc mừng cửa các cấp lãnh đạo Thị trấn Thứa, xã Tân Lãng huyện Lương Tài, xã Cao Xá huyện Tân Yên, Bắc Giang, các cụ hương lão, cấp uỷ chính quyền 9 thôn, các công ty, các vị tân quý khách, các ban lãnh đạo đại diện hội đồng họ Phạm TW, tỉnh, huyện cùng toàn thể nhân dân. Đây không chỉ làniềm vui mà còn là sự kiện quan trọng của cán bộ và nhân dân thôn PHượng Trì. Cây đa bến nước sân đình là hình ảnh quen thuộc của mỗi làng quê, là công trình văn hoá lâu đời của đất nước, con người Việt Nam. Việc nâng cấp tu tạo kể cả xây mới Đình làng hôm nay luôn là ước muốn nguyện vọng của người dân đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng trong đời sống xã hội nối gót truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn của dân tộc ”.

 

Trong những ngày mùa thu lịch sử hoà vào trong không khí vui mừng của cả nước, kỷ niệm ngày Lễ lớn trọng đại năm 2019. Cán bộ và nhân dân thôn Phượng Trì, Thị trấn Thứa long trọng tổ chức Lễ hoàn thành nâng cấp trùng tu Đình làng di tích lịch sử văn hoá được UBND Tỉnh công nhận năm 1996, công trình được khởi công năm 2018 và hoàn thành tháng 8 năm 2019, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng : Trong đó UBND, Sở VHDLTT tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là bà con dân làng, các tổ chức hương lão, già làng, đoàn thể, con em học tập, lao động trong và ngoài nước, các công ty, nhà hảo tâm đóng trên địa bàn để tâm công đức. Buổi lễ hoàn thành Đình làng được diễn rat rang trọng, linh thiêng theo nghi thức mà tục lệ các cụ xưa để lại, có múa lân khởi đầu sự điềm lành và sức mạnh cầu mong cho Thành Hoàng làng, các vị tiền nhân anh hung có công dựng nước, giữ nước, giữ làng, ban cho dân làng sức khoẻ, con cháu làm ăn phát đạt, học tập thăng tiến.

   Buổi Lễ có sự chứng kiến, chúc mừng cửa các cấp lãnh đạo Thị trấn Thứa, xã Tân Lãng huyện Lương Tài, xã Cao Xá huyện Tân Yên, Bắc Giang, các cụ hương lão, cấp uỷ chính quyền 9 thôn, các công ty, các vị tân quý khách, các ban lãnh đạo đại diện hội đồng họ Phạm TW, tỉnh, huyện cùng toàn thể nhân dân. Đây không chỉ làniềm vui mà còn là sự kiện quan trọng của cán bộ và nhân dân thôn PHượng Trì. Cây đa bến nước sân đình là hình ảnh quen thuộc của mỗi làng quê, là công trình văn hoá lâu đời của đất nước, con người Việt Nam. Việc nâng cấp tu tạo kể cả xây mới Đình làng hôm nay luôn là ước muốn nguyện vọng của người dân đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng trong đời sống xã hội nối gót truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn của dân tộc ”.

 

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin bài