TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THỨA THỰC HIỆN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC GẮN VỚI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020.

07/10/2019 07:25 Số lượt xem: 44

Trong những năm qua thấm nhuần lời dậy của Bác Hồ với tinh thần” Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt  và học tốt ”. Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thị trấn đã giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học cho mỗi giáo viên và học sinh. Kết quả nhà trường giành được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu KT_XH Thị trấn và nhà trường. Nổi bật là chất lượng giáo dục được nâng lên, luôn đạt kết quả cao trong các đợt thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, minh chứng cho thấy 3 năm liền 2015-2016-2017 trường Tiểu học Thị trấn giữ lá cờ đầu khối Tiểu học của Tỉnh. Năm học 2018-2019 trường đạt tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu khối Tiểu học, nhất là chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý… Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới công tác quản lý  giáo dục, phong trào 5 biết được lan toả : Biết việc, biết lo việc, biết đổi mới sáng tạo, gắn mình vào tập thể. Kết quả  01 giải nhất cấp quốc gia về thi trạng nguyên Tiếng việt và một giải khuyến khích cấp quốc gia về viết thư PUP cùng nhiều giải quan trọng khác.

   Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên đã có sự trưởng thành rõ rệt cả về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó : Tỷ lệ trên chuẩn 98,2 % trường có 02 giáo viên thạc sỹ. Phất huy kết quả năm qua, trường Tiểu học Thị trấn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” . Cùng với đó tuyên truyền, biểu dương trong gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của giáo viên, học sinh. Nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp chuyên môn cho cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới, xứng đáng là “ Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý ”. Cán bộ, giáo vien, học sinh trường Tiểu học Thị trấn tiếp tục thực hiện học tập làm theo di chúc của Bác trong sự nghiệp trồng người, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm học 2019-2020 mà Nghị quyết cấp uỷ, chi bộ, ban giám hiệu HĐGD nhà trường đã thống nhất chỉ đạo.

 

Trong những năm qua thấm nhuần lời dậy của Bác Hồ với tinh thần” Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt  và học tốt ”. Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thị trấn đã giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học cho mỗi giáo viên và học sinh. Kết quả nhà trường giành được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu KT_XH Thị trấn và nhà trường. Nổi bật là chất lượng giáo dục được nâng lên, luôn đạt kết quả cao trong các đợt thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, minh chứng cho thấy 3 năm liền 2015-2016-2017 trường Tiểu học Thị trấn giữ lá cờ đầu khối Tiểu học của Tỉnh. Năm học 2018-2019 trường đạt tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu khối Tiểu học, nhất là chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý… Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới công tác quản lý  giáo dục, phong trào 5 biết được lan toả : Biết việc, biết lo việc, biết đổi mới sáng tạo, gắn mình vào tập thể. Kết quả  01 giải nhất cấp quốc gia về thi trạng nguyên Tiếng việt và một giải khuyến khích cấp quốc gia về viết thư PUP cùng nhiều giải quan trọng khác.

   Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên đã có sự trưởng thành rõ rệt cả về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó : Tỷ lệ trên chuẩn 98,2 % trường có 02 giáo viên thạc sỹ. Phất huy kết quả năm qua, trường Tiểu học Thị trấn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” . Cùng với đó tuyên truyền, biểu dương trong gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của giáo viên, học sinh. Nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp chuyên môn cho cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới, xứng đáng là “ Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý ”. Cán bộ, giáo vien, học sinh trường Tiểu học Thị trấn tiếp tục thực hiện học tập làm theo di chúc của Bác trong sự nghiệp trồng người, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm học 2019-2020 mà Nghị quyết cấp uỷ, chi bộ, ban giám hiệu HĐGD nhà trường đã thống nhất chỉ đạo.

 

Dương Thị Thấn
Nguồn: tin đài Thị trấn