Giới thiệu chung

26/10/2015 04:13 Số lượt xem: 106694

1 - Trụ sở

  • Số 12 Phủ Đổng Thiên Vương-Suối Hoa-TP Bắc Ninh

 

2 - Các ban, đơn vị trực thuộc:

  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
  • Ban Dân vận Tỉnh uỷ
  • Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
  • Đảng ủy Các cơ quan tỉnh
  • Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
  • Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
  • Báo Bắc Ninh.