Tổ chức bộ máy (cập nhật 12/ 2019)

11/12/2019 08:01 Số lượt xem: 348

Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Quyết định điều động đồng chí Phùng Đức Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy về Ban Nội chính Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính; Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bắc Ninh, Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Công Thắng -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du về  Ban Dân vận Tỉnh ủy  công tác và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC NINH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020
   
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN NHÂN CHIẾN
  Ủy viên TƯ Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
 
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN HỮU QUẤT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 
 
Đồng chí: NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
 
Đồng chí: ĐÀO HỒNG LAN
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh
 
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN HỮU THÀNH 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
 
  
 
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
 
 
 
 Đồng chí: NGUYỄN ĐĂNG TÚC
Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
 
 
 
 
Đồng chí: CÁT VĂN THỌ
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự
 
 
Đồng chí: PHẠM THẾ TÙNG
Giám đốc Công an tỉnh
 
 
 
Đồng chí: HÀ SỸ TIẾP
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
 
 
 
Đồng chí: PHÙNG ĐỨC CHIẾN
Trưởng Ban Nội chính
 
 
 
Đồng chí: VƯƠNG QUỐC TUẤN
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH KHÓA XIX 
 
 
STT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
1
Nguyễn Nhân Chiến
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
2
Phùng Đức Chiến
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
3
Nguyễn Hạnh Chung
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
4
Nguyễn Quốc Chung
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
5
Đinh Văn Duân
Giám đốc Sở LĐTB&XH
6
Nguyễn Thị Dung
Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
7
Nguyễn Văn Đại
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 
8
Nguyễn Văn Đoàn
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
9
Nguyễn Hương Giang
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
10
Nguyễn Tiến Tài
Giám đốc Sở Xây dựng
11
Nguyễn Thị Vân Hà
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
12
Ngô Tân Phượng
Giám đốc Sở Tài chính
13
Trần Thị Hằng
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
14
Tô Thị Mai Hoa
Giám đốc Sở Y tế
15
Nguyễn Văn Hùng
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
16
Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
17
Trần Quang Huy
Bí thư Thị ủy Từ Sơn
18
Đỗ Đình Hữu
Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
19
Đào Quang Khải
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
20
Đào Hồng Lan
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy
21
Ngô Văn Liên
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
22
Nguyễn Hải Trâm
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
23
Nguyễn Đình Lợi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
24
Nguyễn Phương Mai
Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
25
Trần Quang Nam
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
26
Nguyễn Tiến Nhường
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
27
Nguyễn Văn Phong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
28
Nguyễn Mạnh Hùng
Bí thư Huyện ủy Thuận Thành
29
Nguyễn Hữu Quất
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy
30
Tạ Đăng Đoan
Giám đốc Sở Công Thương
31
Trần Đăng Sâm
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
32
Nguyễn Tiến Vụ
Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
33
Nguyễn Trọng Tân
Giám đốc Sở Nội vụ
34
Nguyễn Hữu Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
35
Hồ Nguyên Hồng
Giám đốc Sở Tư pháp
36
Nguyễn Công Thắng
Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy
37
Cát Văn Thọ
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
38
Nguyễn Kim Thoại
Bí thư Huyện ủy Gia Bình
39
Nguyễn Xuân Thu
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
40
Hà Sỹ Tiếp
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
41
Vũ Bá Tốn
Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy
42
Vương Quốc Tuấn
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
43
Nguyễn Đăng Túc
Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy
44
Phạm Thế Tùng
Giám đốc Công an tỉnh
45 Phạm Minh Tuyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
46
Lê Ngọc Tuyển
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
47 Đặng Trần Trung Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
48
Trần Thị Vân
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
49
Nguyễn Văn Vinh
Chánh Thanh tra tỉnh
50
Nguyễn Đình Xuân
Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh