TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BẤT DIỆT!

23/09/2020 08:02 Số lượt xem: 55
Hàng năm vào những ngày tháng 8 và đầu tháng 9, mỗi người dân Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu đều bồi hồi nhớ lại cuộc Cách mạng mùa thu năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 với niềm tự hào sâu sắc nhất.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 8\TN.jpg

         Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh gian khổ của toàn dân (từ năm 1930 đến năm 1945) dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nói như lời thơ của nhà thơ Tố Hữu, dân tộc ta đã “giũ bùn đen nô lệ, đứng lên sáng lòa”. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ nước nhà và vận mệnh của mình. Đó là niềm tự hào bất diệt của cả dân tộc, sống mãi ngàn đời cùng với hồn thiêng sông núi.

          Sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện tập trung trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng tuyên đọc tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945. Đó là giá trị về tự do, độc lập và nhân quyền.

            Tuyên ngôn nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới...”. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.

           Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa Xã hội. Suốt bao nhiêu năm qua, lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng, đầy kiêu hãnh và tự hào từ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Chiến dịch Hồ chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

           Từ sau khi đất nước thống nhất, cả nước bước vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trong tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Đời sống của nhân dân được cải thiện từng ngày, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng một bước đáng kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tăng hộ khá giảm hộ nghèo được các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và ủng hộ nhiệt tình đã phát huy hiệu quả. Song đường cách mạng không phải chỉ có hoa hồng, đoạn đường sắp tới còn nhiều chông gai với những khó khăn thách thức của nước ta trong quá trình hội nhập. Một lần nữa, bài học về sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân lại được Đảng ta đặt lên hàng đầu để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 8\CM T 8\3.jpg

  Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 8\CM T 8\4.jpg

(tuyên truyền Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại trung tâm huyện)

            Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, huyện Lương Tài đã và đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cáp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Ninh và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lương Tài không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

          Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh ngày 2/9, Lương Tài phải đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, đoàn kết một lòng thành một khối vững chắc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng huyện Lương Tài ngày càng giàu đẹp, văn minh.

            Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh ngày 2/9 bất diệt. Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi mãi thắp sáng trên chặng đường chúng ta đi tới.