TỔ CHỨC BỘ MÁY (cập nhật 5/2019)

25/05/2019 15:51 Số lượt xem: 44926
 
I - CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH:
 
 1. Chủ tịch UBND tỉnh 
 
Đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh 
Điện thoại: 0222.3826135
 
- Ngày tháng năm sinh: 02-9-1959
- Quê quán: phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Nơi cư trú: Số nhà 112 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/6/1983;    Ngày chính thức: 26/12/1984.
- Khen thưởng: "Huân chương lao động" hạng hai - Năm 2013
Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
      - Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
     - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: An ninh - trật tự, quốc phòng - quân sự địa phương, đối nội, đối ngoại; quy hoạch kiến trúc đô thị và nông thôn; chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
     - Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh và các hội thuộc cơ quan, lĩnh vực được phân công.
     - Trực tiếp làm nhiệm vụ trưởng một số ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng quan trọng theo lĩnh vực liên quan.
     - Giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của Đảng, các cơ quan của Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh.
  
 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Điện thoại: 0222.3826289
Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Giao thông; Công thương; Thương mại; nước sạch và môi trường; con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; chuyên trách công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công,  kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.
     - Theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Liên minh các HTX tỉnh Bắc Ninh; Công ty Điện lực Bắc Ninh; Viễn thông Bắc Ninh; Bưu điện tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; các hội thuộc cơ quan, lĩnh vực được phân công.
     - Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại; trưởng các ban chỉ đạo, chủ tịch các hội đồng theo lĩnh vực có liên quan.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
   3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Đồng chí: Nguyễn Hữu Thành
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại: 0222.3822503
 
Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
    - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp - Nông thôn; Tài nguyên;  Khí tượng thủy văn; giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.
      - Theo dõi và chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên Môi trường; Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh; Quỹ phát triển đất; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh; Cục Thống kê; Ngân hàng Nhà nước; Cục Hải quan Bắc Ninh; Chi cục Dự trữ Quốc gia; Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng phát triển; các ngân hàng thương mại; các Quỹ tín dụng; Bảo hiểm Bảo Việt; Bảo hiểm nhân thọ; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; các hội thuộc cơ quan, lĩnh vực được phân công.
      - Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đặc xá, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; trưởng các ban chỉ đạo, chủ tịch các hội đồng theo lĩnh vực có liên quan.
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí: Nguyễn Văn Phong
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Điện thoại: 0222.3875889
Email: nvphong.ubnd@bacninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
     - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hoá - Xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.
     - Theo dõi và chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; Bảo hiểm xã hội; các hội thuộc cơ quan, lĩnh vực được phân công.
     - Làm nhiệm vụ trưởng các ban chỉ đạo, chủ tịch các hội đồng theo lĩnh vực có liên quan.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
 
II - THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

 
 
Đồng chí: CÁT VĂN THỌ
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh

 
 
Đồng chí: NGUYỄN VĂN LONG
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG TÂN
Giám đốc Sở Nội vụ
 
 
Đồng chí: HỒ NGUYÊN HỒNG
Giám đốc Sở Tư pháp
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
 
Đồng chí: NGÔ TÂN PHƯỢNG
Giám đốc Sở Tài chính
 
 
Đồng chí: TẠ ĐĂNG ĐOAN
Giám đốc Sở Công Thương
 
 
Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐẠI
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
Đồng chí: LÊ NGỌC TUYỂN
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TIẾN TÀI
Giám đốc Sở Xây dựng
 
 
Đồng chí: ĐÀO QUANG KHẢI
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
Đồng chí: NGUYỄN VIỆT HÙNG
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 
 
Đồng chí: TRẦN QUANG NAM
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
 
Đồng chí: NGÔ VĂN LIÊN
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 
Đồng chí: TÔ THỊ MAI HOA
Giám đốc Sở Y tế
 
 
Đồng chí: NGUYỄN VĂN VINH
Chánh Thanh tra tỉnh
 
 
Đồng chí: NGUYỄN BÁ THÀNH
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 
 
Đồng chí: TRỊNH HỮU HÙNG
Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 
 
Đồng chí: TRẦN NGỌC THỰC
Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

 

Đồng chí: ĐINH VĂN DUÂN
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội