UBND xã Dũng Liệt

11/06/2019 21:27 Số lượt xem: 513

I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1- Đồng chí: Nguyễn Văn Linh

          - Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

          - Ngày sinh:  09/7/1972

          - Quê quán: Chi Long, Long Châu,Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Khu ĐTM, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

          - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          - Ngày vào đảng: 08/7/1993    Ngày chính thức: 08/7/1994

          - Địa chỉ Email:

          2- Đồng chí: Đào Thị Hằng

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

          - Ngày sinh:  28/8/1969

          - Quê quán: Lạc Trung, Dũng Liệt,Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Lạc Trung, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/9/1996    Ngày chính thức: 03/9/1997

          - Địa chỉ Email:

          3- Đồng chí: Nguyễn Duy Viết

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh:  11/11/1964

          - Quê quán: Chân Lạc, Dũng Liệt,Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Chân Lạc, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 17/12/1985  Ngày chính thức: 17/12/1986

      4- Đồng chí: Đặng Hoài Tiến

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh:

          - Quê quán: 

          - Nơi cư trú: 

          - Trình độ chuyên môn: 

          - Trình độ lý luận chính trị: 

          - Ngày vào đảng: 

          - Địa chỉ Email:

II. Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:    

          Nằm ở phía Nam bên bờ sông Cầu, phía Đông Bắc huyện lị Yên Phong khoảng 9km.

 • Phía Bắc giáp huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
 • Phía Nam giáp xã Yên Trung.
 • Phía Đông giáp xã Tam Đa.
 • Phía Tây giáp huyện Hiệp Hòa.

2. Về hành chính:

          Trước Cách mạng tháng Tám, trên địa bàn có 5 xã thuộc tổng Dũng Liệt:

 • Xã Lạc Trung (tên Nôm là làng Chóa Chợ).
 • Xã Chân Lạc (tên Nôm là làng Chóa Bến).
 • Xã Phù Cầm (tên Nôm là làng Gầm Thượng).
 • Xã Lương Cầm (tên Nôm là làng Gầm Hạ).
 • Xã Phù Yên.
 • Tháng Tám năm 1945, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ trên địa bàn, còn hai xã thuộc huyện Yên Phong:

+ Xã Phù Lương (gồm thôn Phù Yên, Phù Cầm, Lương Cầm).

+ Xã Hộ Thượng (gồm Chân Lạc, Lạc Trung).

 • Tháng 3 năm 1947 hợp nhất 2 xã Phù Lương và Hộ Thượng, thành lập xã Dũng Liệt.

Từ năm 1963 đến năm 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1997  sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh thì xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Xã có 5 thôn: Chân Lạc, Lạc Trung, Phù Cầm, Lương Cầm, Phù Yên.

BBT