Cơ sở hạ tầng

11/07/2019 16:51 Số lượt xem: 159

 Cơ sở hạ tầng:

- Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã, Trạm y Tế, trường học đều đầy đủ phòng và trang thiết bị làm việc và học tập

- Giao thông: 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. 100% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa.

- Trường học: 100% trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia

- Y tế: Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II

- Viễn thông: Trên địa bàn xã có bưu điện văn hóa xã, có 2 điểm cung cấp dịch vụ internet, đảm bảo tiêu chuẩn. Hệ thống đài phát thanh của xã được truyền dẫn đến 5/5 thôn.