Song Hồ thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

04/06/2019 14:26 Số lượt xem: 127
Thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” ngay từ đầu năm UB MTTQ xã Song Hồ huyện Thuận Thành đã chủ động phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân  thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động. Nổi bật là thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh và kế hoạch số 55 của Ban chỉ đạo đời sống văn hóa huyện. 

Xác định rõ việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Ngay từ đầu năm UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với chính quyền từ xã đến thôn thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, duy trì thực hiện chỉ thị 27 của Bộ chính trị, nghị quyết 20 của HĐND tỉnh, kế hoạch số 55 của ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của huyện…Từ đầu năm đến nay, toàn xã có 61 đám cưới được thực hiện theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Có 4/22 người chết được đưa đi hỏa táng, điện táng, chiếm tỷ lệ 18%. Việc mừng thọ, tổ chức lễ hội được thực hiện trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy định. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được thực hiện hiệu quả,  đến nay qua rà soát, toàn xã đã có 4/4 thôn đều đề nghị tiếp tục được công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa theo quy định. Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 1.350/1.487 hộ, chiếm tỷ lệ 91,1%, đặc biệt là thôn Đạo Tú có tỷ lệ gia đình văn hóa cao, chiếm 97,8% số hộ trong thôn. Các hoạt động lễ hội của 4/4 thôn đều được duy trì, quản lý theo đúng quy định, thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội đã phát huy được sự đoàn kết nhất trí trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, các điểm di tích văn hóa thường xuyên được tu bổ để phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia thông qua ở những giải thi đấu các cấp như: giải cầu lông người cao tuổi, bóng bàn, bóng đá, Đại hội TDTT xã lần thứ VI, 4/4 thôn đều có đội văn nghệ, CLB múa trống, CLB lân sư rồng thường xuyên luyện tập và biểu diễn phục vụ đời sống tinh nhần cho nhân dân. Bên cạnh việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, UB MTTQ xã Song Hồ còn tích cực vận động nhân dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đã vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi, mở rộng ngành nghề buôn bán, dịnh vụ để tạo việc làm cho người lao động. Đến nay số hộ nghèo của xã chỉ còn 19 hộ, chiếm tỷ lệ 1,28%, giảm 5 hộ so với năm 2016. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Phong chủ tịch UB MTTQ xã Song Hồ cho biết: “Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UB MTTQ xã Song Hồ tiếp tục vận động nhân dân thực tốt các nội dung trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán và lễ hội đầu năm, trong đó trọng tâm vào một số nội dung như: Vận động nhân dân tổ chúc mừng thọ cho người cao tuổi tập trung vào ngày 26/12 âm lịch đảm bảo trang trọng, tiết kiệm không phô trương hình thức. Thực hiện tiết kiệm trong dịp tết cố truyền và các lễ hội đầu năm, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân”… ./.

Quốc Hoàn