Tổ chức bộ máy xã Song Hồ

10/06/2019 09:06 Số lượt xem: 55

 

TT

HỌ VÀ TÊN

 

Chức vụ

 

Mail công vụ

1

Nguyễn Xuân Định

Chủ tịch UBND

Nxdinh.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Như Điều

Bí thư Đảng ủy

Nndieu.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Huế

Phó Bí thư  thường trực

Nthue.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tuân

Phó Chủ tịch UBND

Nvtuan.tt@bacninh.gov.vn

5

Lê Minh Khôi

Phó chủ tịch HĐND

Lmkhoi.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Như Phấn

Chỉ huy trưởng QS

Nnphan.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Khắc Thiêm

Cán bộ địa chính

Nkthiem.tt@bacninh.gov.vn

8

Vũ Kim Tuất

Cán bộ Tài chính

Vktuat.tt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Nho Khải

Văn phòng một cửa

Nnkhai.tt@bacninh.gov.vn

10

Trần Quang Hải

Văn phòng UBND

Tqhai.tt@bacninh.gov.vn

11

Hà Quý Huê

Cán bộ LĐTBXH

Hqhue.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Vui

Chủ tịch Hội PN

Ntvui.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Đức Phong

Chủ tịch MTTQ

Ndphong.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Huy Diện

Bí thư Đoàn xã

Nhdien.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn văn Tới

Chủ tịch Hội ND

Nvtoi.tt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Như Đức

Chủ tich CCB-

Nnduc.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn  Đình Dưỡng

Cán bộ Tư pháp

Ndduong.tt@bacninh.gov.vn

18

Vũ Tuấn Anh

Trưởng  công an

Vtanh.tt@bacninh.gov.vn

19

Lê Công Đốc

Chỉ huy phó QS

Lcdoc.tt@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Quý Luân

Cán bộ tư pháp

Nqluan.tt@bacninh.gov.vn

21

Nguyễn Thị  Ánh

Cán  bộ văn hóa

Ntanh.tt@bacninh.gov.vn