UBND huyện Lương Tài họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017.

15/08/2017 09:53 Số lượt xem: 282
Chiều 15/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8 tập trung thảo luận các nội dung; Báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, bước đầu sản xuất vụ mùa 2017, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017-2018. Báo cáo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Lương Tài đến năm 2020. Báo cáo kế hoạch tuyển quân năm 2018. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Triển khai nhiệm vụ tọng tâm tháng 9.

  Dự còn có đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch TT HĐND huyện; Đc Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên ủy ban huyện.

          Trong báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, bước đầu sản xuất vụ mùa năm 2017, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017 – 2018. Vụ xuân 2017 toàn huyện gieo trồng được hơn 5.430 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa hơn 4.800 ha, năng suất ước đạt hơn 66 tạ/ha; sản lượng đạt gần 31.900 tấn. Kết quả sản xuất vụ mùa năm 2017 toàn huyện gieo trồng được hơn 5.200 ha, trong đó diện tích lúa gần 4.740 ha. Đến nay, lúa đang trong giai đoạn phân hóa đòng, dự kiến trỗ tập trung 10/9, trong đó có khoảng 700 ha trỗ trước ngày 5/9. Từ nay đến cuối vụ huyện tập trung chỉ đạo các giải pháp; thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phun trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh. Điều tiết nguồn nước hợp lý để lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Nhà nước tới nhân dân, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa để nông dân nắm bắt, thực hiện có hiệu quả. Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán hàng kém chất lượng để nông dân yên tâm đầu tư cho sản xuất. Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017 – 2018 toàn huyện phấn đấu trồng một nghìn ha cây trồng các loại, trong đó cây chủ lực là cà rốt, bí xanh, bí đỏ gần 600 ha. Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận các nội dung trong báo cáo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Lương Tài đến năm 2020. Kế hoạch tuyển quân năm 2018, dự báo chỉ tiêu giao quân cho huyện Lương Tài 220 công dân, thời gian giao quân dự kiến trong tháng 3 năm 2018.

           Báo cáo kết quả năm học 2016-2017, Ngành giáo dục Lương Tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả nổi bật; giáo dục mần Non với tổng số 17 trường, công tác phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi đạt kết quả vững chắc. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho chuyển biến rõ nét, nhóm nhà trẻ chất lượng đạt yêu cầu hơn 88%; nhóm mẫu giáo đạt 95%; Bậc giáo dục tiểu học với tổng số 19 trường 7.922 học sinh. Kết quả kiểm tra cuối năm học các môn đạt trên 5 điểm đạt gần 100%; Chất lượng giáo dục mũi nhọn đối với học sinh đạt 5 giải cấp quốc gia, 442 giải cấp Tỉnh và huyện; đối với giáo viên đạt 96 giải cấp Tỉnh và huyện; Bậc giáo dục THCS với 15 trường với tổng số 5.383 học sinh, học sinh xếp loại văn hóa khá giỏi đạt 73,5%, kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 99,92%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT hệ công lập đạt 92,38% trong đó có 21 học sinh thi đỗ vào trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn học sinh và giáo viên đạt 17 giải cấp quốc gia, 104 giải cấp tỉnh, cấp huyện học sinh đạt 517 giải và 70 giáo viên dạy giỏi. Bậc giáo dục THPT học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi hệ công lập đạt gần 79%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 99,4%, chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp Quốc gia và cấp tỉnh đạt 113 giải, một học sinh trường THPT Lương Tài đạt giải nhất cuộc thi Đất học Kinh Bắc. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, ngành giáo dục Lương Tài tiếp tục đỏi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới  căn bản toàn diện giáo dục. Tăng cường dầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến học.

       Tại phiên họp các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm; trong lĩnh vực nông nghiệp hiện tượng nông dân bỏ ruộng, nhất là các khu ruộng trũng. Công tác quy hoạch vùng cây trồng giá trị kinh tế cao, các giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong lĩnh vực giáo dục trong báo cáo cần bổ sung số liệu năm học trước làm cơ sở so sánh đánh giá kết quả năm học 2016-2017. Nêu bật công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của năm học mới, công tác bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường. Việc triển khai thực hiện dạy theo mô hình VNEN phải thông tin rộng rãi, đảm bảo đủ các điều kiện mới tổ chức thực hiện. Đặc biệt, năm học 2017-2018 tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình sữa học đường tới bậc Tiểu học lớp 1 và 2 do vậy ngành giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Đc Nguyễn Thị Hà – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ

         Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự chỉ đạo của các cấp các ngành phối hợp cùng các xã, thị trấn trong sản xuất nông nghiệp đạt những kết quả quan trọng. Đối với hiện tượng nông dân bỏ ruộng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho phòng nông nghiệp huyện phối hợp với phòng tài nguyên môi trường thống kê và có tham mưu với UBND huyện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đối với sản xuất vụ đông 2017-2018, phải nhìn thẳng đánh giá đúng thực trạng và có sự chỉ đạo quyết liệt, các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc, triển khai trồng những cây mầu có giá trị kinh tế cao phù hợp với từng điều kiện của các địa phương, ngành nông nghiệp xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông trình UBND huyện trước ngày 17/8. Tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV. Về đề án sảm xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 cần phải thống nhất lại bố cục, nội dung. Đặc biệt phải sửa lại là kế hoạch thực hiện đề án. Việc quy hoạch phải có địa điểm cụ thể, thời gian và lộ trình thực hiện. Về kinh phí thực hiện kế hoạch đề án giao cho cơ quan phòng tài chính phối hợp phòng nông nghiệp nghiên cứu thống nhất. Đối với ngành giáo dục đồng chí chủ tịch UBND huyện giao ngành giáo dục tổ chức hội nghị đánh giá đúng thực trang mô hình dạy theo VNEN với 6 trường trong năm học này. Tình hình một số trường mất đoàn kết cần sớm giải quyết báo cáo UBND huyện, kiên quyết không để mất đoàn kết ở các trưởng ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích trong năm học 2016-2017. Giao phòng giáo dục rà soát các trường thiếu giáo viên báo các UBND huyện giải quyết trước năm học mới.

        Về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các cấp các ngành, nhất là ngành nông nghiệp thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa mùa, kịp thời có những giải pháp chủ động trồng cây vụ đông. Xử nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đê điều và các công trình thủy lợi, thành lập các đoàn kiểm tra các bến bãi tập kết ven đê. Đẩy nhanh thi công các công trình xây dựng cơ bản, một tuyến đường giao thông trên địa bàn, các công trình do xã làm chủ đầu tư. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tại các xã, thị trấn, giao cho thanh tra huyện thành lập đoàn thanh tra do đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch huyện là trưởng đoàn trực tiếp xuống các xã, thị trấn giải quyết. Giao cho phòng nội vụ huyện chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện để đầu tháng 9 Trung tâm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Trong tháng 8 có 6 có quan thành lập ngành tổ chức các hoạt động hợp lý.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện