Tổ chức bộ máy xã Đại Đồng Thành

10/06/2019 15:11 Số lượt xem: 318

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Nguyễn Ngọc Ánh

Bí thư Đảng ủy xã

Nnanh.tt@bacninh.gov.vn

2

Vương Bá Quý

Phó bí thư TT Đu xã

Vbquy.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Lý

Chủ tịch UBND xã

Nxly.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Bá Khải

Phó chủ tịch UBND xã

Nbkhai.tt@bacninh.gov.vn

5

Đỗ Văn Dũng

Phó chủ tịch HĐND xã

Dvdung.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch MTTQ xã

Nvcong.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Sỹ Dưỡng

Chủ tịch Hội CCB xã

Nsduong.tt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Định

Chủ tịch Hội ND xã

Nvdinh.tt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Dũng Anh

Bí thư Đoàn TN xã

Ndanh.tt@bacninh.gov.vn

10

Phạm Thị Hà

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Ptha.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Đình Khương

Trưởng công an xã

Ndkhuong.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Thủy

Phó Trưởng công an xã

Nvthuy.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Đình Nghĩa

Chỉ huy trưởng QS xã

Ndnghia.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Dũng Cảnh

Phó chỉ huy QS xã

Ndcanh.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Xuân Tằng

CB Văn hóa- xã hội xã

Nxtang.tt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Trung Kiên

CB LĐ,TB & XH xã

Ntkien.tt@bacninh.gov.vn

17

Hà Văn Trọng

Kế toán ngân sách xã

Hvtrong.tt@bacninh.gov.vn

18

Biện Thị Ngàn

CB Tư pháp xã

Btngan.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Hoa

VP một cửa xã

Nthoa.tt@bacninh.gov.vn

20

Ngô Thị Mai

VP Thống kê - Đảng ủy

Ntmai.tt@bacninh.gov.vn

21

Hoàng Đình Mẽ

CB GT, TL, NN xã

Hdme.tt@bacninh.gov.vn

22

Phạm Công Thành

CB Địa chính xây dựng xã

Pcthanh.tt@bacninh.gov.vn

23

Vương Đức Trương

LĐHĐ Địa chính xã

 

Vdtruong.tt@bacninh.gov.vn