Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 08:06 Số lượt xem: 33

1. Bí thư Đảng ủy

Ông: Nguyễn Văn Mạc

Năm sinh: 1960

Phụ trách công tác Đảng trong toàn xã

Số điện thoại: 0975162034

2. Phó Bí thư thường trực – Chủ tich HĐND

Ông: Vũ Quang Thắng

Năm sinh: 1970

Phó bí thư phụ trách công tác Đảng

Số điện thoại: 0983645241