Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 08:09 Số lượt xem: 51

1. Chủ tich HĐND- Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Ông: Vũ Quang Thắng

Năm sinh: 1970

Phụ trách công việc liên quan đến hội đồng nhân dân

Số điện thoại: 0983645241

2.Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông: Nguyễn Bá Tuyến

Năm sinh: 1961

Phụ trách công tác hội đồng nhân dân

Số điện thoại: 0982370242