Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 34
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
83/QĐ-UBND
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên nghành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019Lĩnh vực khác20/08/2019
72/UBND-NN
Công văn về việc tập trung bón đòng cho lúa mùa 201909/08/2019
64/NN-UBND
Công văn phòng chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam hại lúa mùa năm 2019Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn22/07/2019
63/CV-UBND
Chỉ đạo bón thúc lúa vụ mùa năm 201918/07/2019
75/QĐ-UBND
Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn09/07/2019
75/QĐ-UBND
Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-202009/07/2019
75/QĐ-UBND
Quyết định kiện toàn ban quản lý cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia09/07/2019
36/TB-UBND
Thông báo Tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó mèo trong toàn xã26/06/2019
01
HĐND Tỉnh Tiếp xúc cử chi xã Bình Định25/06/2019
17/KH-UBND
Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 201918/06/2019
13/KH-UBND
kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em29/05/2019
95/TTDVNN -HD
Kỹ thuật tiêu hủy lợn bệnh dịch tả lợn Châu Phi17/05/2019
94/TB-TTDVNN
Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa cuối vụ và biện pháp phòng trừNông nghiệp và Phát triển Nông thôn15/05/2019
29B
Thành lập Ban tổ chức đang ký công dân độ tuổi DVTQ năm 2019An ninh - Quốc phòng11/04/2019
91/QĐ-UBND
Thành lập Ban sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự năm 2019Lĩnh vực khác17/10/2018
69/QĐ-UBND
v/v biểu dương các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xã Bình Định giai đoạn 2013-201817/10/2018
99/QĐ-UBND
V/v kiện toàn BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèoLĩnh vực khác09/10/2018
99/QĐ-UBND
V/v kiện toàn BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèoLĩnh vực khác09/10/2018
14/KH-UBND
KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèoLĩnh vực khác09/10/2018
11/KH-UBND
Tổ chức Tết trung thuLĩnh vực khác19/09/2018
37/BC-UBND
v/v áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND xã Bình Định14/09/2018
71/CV-UBND
v/v trả lời xác minh11/09/2018
93/QĐ-UBND
v.v thành lập Đoàn kiểm tra ATTP trong dịp Tết trung thu năm 201810/09/2018
67/UBND-NN
v/v rà soát đất bỏ hoang, ruộng bỏ không sản xuất28/08/2018
33/BC-UBND
v.v tình hình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2 và giai đoạn bổ sung23/08/2018
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|