Tổ chức bộ máy xã Đình Tổ

10/06/2019 14:53 Số lượt xem: 197

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Lê Văn Hân

Bí thư Đảng ủy

Lvhan.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND

Nvthanh.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Đại

Phó BT TT Đảng ủy

Nvdai.tt@bacninh.gov.vn

4

Trần Giai Thưởng

Phó CT HĐND xã

Tgthuong.tt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thẻ

Chủ tịch HPN

Ntthe.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Đường

Chủ tịch HND

Nvduong.tt@bacninh.gov.vn

7

Trần Văn Quân

Chủ tịch hội CCB

Tvquan.tt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Trung Thành

Chỉ huy trưởng QS

Ntthanh.tt@bacninh.gov.vn

9

Đặng Kim Quang

Trưởng Công an

Dkquang.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Định

Cán bộ VP TK

Nvdinh.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Giáp Đạt

Tư pháp – hộ tịch

Ngdat.tt@bacninh.gov.vn

12

Phạm Văn Thích

TP HT (Phó quân sự)

Nvthich.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Quang Chung

TP HT (Phó công an)

Nqchung.tt@bacninh.gov.vn

14

Đỗ Đình trình

Kế toán NS xã

Ddtrinh.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Xuân Thưởng

Địa chính xây dựng

Nxthuong.tt@bacninh.gov.vn

16

Lê Đình Thất

Địa chính xây dựng

Ldthat.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn Văn Lịch

VHXH –TBXH

Nvlich.tt@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Thị Thu Hà

VHXH - VHTT

Nttha.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Văn Huy

Bí thư đoàn xã

Nvhuy.tt@bacninh.gov.vn

20

Chu Minh Tiệp

Cán bộ

Cmtiep.tt@bacninh.gov.vn