Cơ cấu tổ chức

12/05/2017 14:19 Số lượt xem: 50

1. Bí thư Đảng ủy xã

Ông: Phạm Đăng Biển

Năm sinh: 1967

-Chủ trì các cuộc họp của BCH, BTV và chỉ đạo việc chuẩn bị nghị quyết đảng bộ của BCH, BTV.

- Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉthị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

-Chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã

Số điện thoại: 0986171316

2. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã

Ông: Nguyễn Tiến Giáp

Năm sinh: 1964

- Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội  dung các cuộc họpvà dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

- Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Số điện thoại: 0968051515

3. Phó bí thư Đảng ủy xã

Ông: Phạm Đức Thái

Năm sinh: 1967

- Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

- Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Số điện thoại:0395124967

LH