Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Chiều ngày 08/01/2021 đồng chí Phạm Đức Thái Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8740

Đã truy cập : 45364978