Thời tiết ngày 16/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

11/01/2021 15:42 Số lượt xem: 30
Chiều ngày 08/01/2021 đồng chí Phạm Đức Thái Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Vương Văn Thanh Thượng Tá - phó trưởng công an huyện, đồng chí Vũ Đình Hùng thiếu tá, Phó chỉ huy trưởng- tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Lương Tài.

Đồng chí Nguyễn Tiến Định - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020: Năm 2020Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong điều kiện tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được tăng lên. Ban chỉ huy QS xã đã rà soát, đăng ký, quản lý tổng số 39 công dân trong độ tuổi DQ, xây dựng kiện toàn, bổ sung đủ số lượng, chất lượng dân quân. Năm 2020, dân quân nòng cốt là 86 đồng chí. Đảng viên trong llDQ là 16.5%, bộ đội phục viên xuất ngũ chưa xếp vào các đơn vị DBĐV  là 12%. Năm 2020 xã nhà được giao 9 công dân nhập ngũ vào quân đội, được UBND huyện đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh những mặt đạt được còn tồn tại một số hạn chế là công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số quy trình trong tuyển quân có lúc chưa kịp thời, chất lượng huấn luyện của dân quân chưa đồng đều, tỷ lệ nữ cao.

Đồng chí Đoàn Văn Trúc Đại úy - trưởng công an xã báo cáo kết quả công tác công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021: Trong năm 2020, công an xã Lai Hạ đã được bổ sung biên chế đủ 5 đồng chí công an chính quy. Trong đó điều động luân chuyển 02 đồng chí, bổ sung thêm 03 đồng chí. . Lực lượng công an xã bán chuyên trách đảm bảo về số lượng  là 07 đồng chí, tình hình an ninh trật tựđược giữ vững, cấp ủy đảng chính quyền hoạt động bình thường, không có dấu hiệu mất an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn được duy trì. Tình hình TTATXH được đảm bảo, tạ địa bàn không xảy ra vụ án có hậu quả  nghiên trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế là công tác năm tình hình địa bàn, nắm vụ việc liên quan đến ANTT tại một số thời điểm còn chậm, chưa kịp thời.

 

Mai Anh