Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Sáng ngày 17/09/2019, Hội phụ nữ Tỉnh Bắc Ninh , truyền hình tỉnh - ủy Ban huyện , hội phụ nữ huyện Lương Tài , cùng lãnh đạo xã , hội phụ nữ xã . Về thăm Ngọc Quan , xây dựng mô hình Làng nông thôn mới kiểu mẫu .

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4132

Đã truy cập : 43513181