Điều kiện tự nhiên xã hội

22/05/2017 09:28 Số lượt xem: 0

      Lâm Thao là một vùng quê phía cực Nam tỉnh Bắc Ninh, cổ kính, văn hiến và giàu truyền thống các mạng. Từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Thao đã đoàn kết một lòng đứng lên làm cách mạng, đánh đổ các thế lực: Phong  kiến, thực dân Pháp, phát xít Nhật giành chính quyền cách mạng Tháng Tám về tay nhân dân; tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi; đồng thời góp phần đánh đế quốc Mỹ thống nhất đất nước và cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới hiện nay.

        Lâm Thao là một xã của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; nằm ở phía Nam của huyện Lương Tài và là điểm cực Nam của tỉnh Bắc Ninh; cách trung tâm huyện  Lương Tài 6km, cách trung tâm Tỉnh Bắc Ninh 30km. Xã Lâm Thao phía Bắc giáp với xã Bình Định (cùng huyện), phía Nam giáp với xã Thạch Lỗi, Ngọc Liên (Cẩm Giàng – Hải Dương), Phía Đông giáp xã Phú Lương (cùng huyện), phía Tây giáp với xã Cẩm Hưng (Cẩm giàng – Hải Dương).

          Xã Lâm Thao có diện tích tự nhiên là 628,22 ha, trong đó có 344,01 ha đất canh tác; còn lại là đất thổ cư, sông ngòi và các công trình phúc lợi khác. Dân số 6.885 người .

         Đến thời Hậu Lê (thế kỷ XVII – XVIII), Lâm Thao đã nổi tiếng là một vùng trù phú và văn hiến với các làng cổ như: Xuân Lan (tên nôm là Sen, tên chữ Ngọc Quan), Bảo Tháp (tên nôm là Tháp, tên chữ là Kim Thao), Bảo Khám (tên nôm làng Khám, tên chữ là Lâm Thao), Bảo Khám( tên nôm làng Khám, tên chữ là Lâm Thao) Thái Trì (tê nôm làng Đìa). Dấu ấn về một vùng đất trù phú, văn hiến còn để lại ở những di tích lịch sử: Đình , chùa và phong tục tập quán.

            Hiện nay xã Lâm Thao  gồm 6 thôn: + Thôn Kim Thao,  

                                                                       + Thôn Ngọc Khám  

                                                                       + Thôn Lâm Thao

                                                                       + Thôn Nhiêu Đậu

                                                                       + Thôn Thái Trì

                                                                       + Thôn Ngọc Quan.

LT